رویداد هفته فناوری نانو از ۲۲ اردیبهشت الی ۴ خرداد‌ماه

رویداد هفته فناوری نانو از ۲۲ اردیبهشت الی ۴ خرداد‌ماه

977    ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و جامعه دانشگاهی با فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو هر ساله یک هفته خاص از سال را برای ترویج و آموزش متمرکز فناوری نانو در دانشگاه‌ها تعیین می‌کند. هفته نانو در سال ۱۴۰۳ در بازه ۲۲اردیبهشت‌ماه الی ۴خردادماه برگزار می‌شود.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و جامعه دانشگاهی با فناوری نانو، بنیاد آموزش فناوری نانو هر ساله یک هفته خاص از سال را برای ترویج و آموزش متمرکز فناوری نانو در دانشگاه‌ها تعیین می‌کند. در طول هفته نانو نهادهای ترویجی فناوری نانو در سراسر کشور با برگزاری متمرکز برنامه‌های ترویجی و آموزشی متنوع از حمایت‌های بنیاد آموزش نانو بهره‌مند می‌شوند و با ارائه گزارش فعالیت‌های خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. هر نهاد ترویجی می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های حوزه محل فعالیت خود در راستای آشنایی بیشتر افراد عمل کرده و این آزادی عمل به نهادها داده شده که فعالیت خود را با توجه به برنامه‌ها و زمان‌بندی دانشگاه و حوزه فعالیت خود تنظیم کنند و از حمایت‌های ستاد نانو در اجرایی کردن ایده‌های خود در این هفته بهره‌مند شوند.

هدف از برگزاری هفته‌ی نانو فراهم‌سازی و تقویت زیر ساخت‌های لازم برای توسعه‌ی فعالیت‌های دانشجویی در زمینه توسعه فناوری با رویکرد متمرکز در سال به منظور آشنایی و بهره‌مندی از سرمایه انسانی، ارتقا صنایع با به کارگیری فناوری نانو و گسترش بازار آن می‌باشد که خوشبختانه محوریت فعالیت‌‌های گفته‌شده در راستای ترویج و جذب افراد به سمت فناوری نانو صورت می‌گیرد.

رویداد هفته نانو از ۲۲اردیبهشت الی ۴خرداد‌ماه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده که هر کدام از نهادهای ترویجی با توجه به شرایط دانشگاه خود یک بازه یک هفته‌ای از این تاریخ را برای فعالیت انتخاب کرده و برنامه‌های خود را به اطلاع دبیرخانه شبکه نهادهای ترویجی به شماره تماس۰۹۰۲۵۵۵۵۴۷۲ و یا شماره ثابت ۰۲۱۸۸۴۸۶۴۹۰ می‌رسانند.

ثبت نظر