آیین‌نامه ارزیابی مدرسان برتر در بخش دانشجویی

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

آیین‌نامه ارزیابی مدرسان برتر در بخش دانشجویی
 ۱- تقدیر از مدرسان برتر در بخش دانشجویی
بنیاد آموزش فناوری نانو در نظر دارد از مدرسان برتر حوزه دانشجویی در هر سال تحصیلی، در اختتامیه مسابقه ملی نانو تقدیر به عمل آورد.
این تقدیر بر اساس ارزیابی صورت گرفته از فعالیت مدرسان دانشجویی تا پایان تیرماه در هر سال تحصیلی انجام خواهد شد و مدرسانی که حداقل در سه رویداد آموزشی تأیید شده و حمایت شده (مطابق با آیین‌نامه ارزیابی مدرسان برتر) در طول یک سال تحصیلی تدریس کرده باشند، وارد پروسه ارزیابی مدرسین برتر خواهند شد. در این پروسه نمره مدرسی مدرس بر اساس آیین‌نامه مدرسان برتر مشخص شده و به علاوه، یکی از رویدادهای تدریس شده توسط مدرسان انتخاب شده و به صورت کامل مورد ارزیابی محتوایی قرار خواهد گرفت. مدرسین برتر دانشجویی در اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

۲- جوایز مدرسین برتر
جوایز اعطا شده به مدرسان برتر دانشجویی به شرح زیر است:

 
برترین مدرسان جوایز اهدایی
نفر اول لوح تقدیر، 2 میلیون تومان جایزه نقدی و 2 میلیون تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی
نفر دوم لوح تقدیر، 1/5 میلیون تومان جایزه نقدی و 1/5 میلیون تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی
نفر سوم لوح تقدیر، 1 میلیون تومان جایزه نقدی و 1 میلیون تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی
نفر چهار لوح تقدیر، 750 هزار تومان جایزه نقدی و 750 هزار تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی
نفر پنجم لوح تقدیر، 500 هزار تومان جایزه نقدی و 500 هزار تومان اعتبار شبکه آزمایشگاهی

۳- نمره مدرسی
نمره مدرسی با توجه به فعالیت‌های تدریسی مدرسان دانشجویی در رویدادهای آموزشی مختلف در طول یک سال تحصیلی محاسبه می‌شود:

مجموع امتیاز رویدادهای تدریس شده = نمره مدرسی
امتیاز حاصل از ارزیابی هر رویداد توسط بخش مربوطه × ضریب رویداد = امتیاز هر رویداد

۴- انواع رویدادهای آموزشی
مدرس می‌تواند در رویدادهای آموزشی مختلفی تدریس داشته باشد، رویدادهایی که در ارزیابی مدرسان برتر دانشجویی لحاظ می‌شوند بدین شرح هستند:

۴-۱- رویدادهای آموزش فناوری نانو
رویدادهای آموزش فناوری نانو با رویکرد آمادگی مسابقه ملی توسط نهادهای ترویجی دانشجویی، برنامه‌ریزی و برگزار می‌شوند. در صورت برگزاری این رویدادها مطابق با آیین‌نامه حمایت از رویدادهای آموزشی – ترویجی فناوری نانو، این رویدادها تحت حمایت ستاد نانو قرار می‌گیرند. مدرس می‌تواند با هماهنگی با نهادهای ترویجی، در این رویدادها تدریس داشته باشد. در صورتی که رویداد برگزار شده، تحت حمایت ستاد نانو قرار بگیرد، در ارزیابی مدرس لحاظ می‌شود. بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط شبکه نهادهای ترویجی، هر رویداد برگزار شده و حمایت شده، نمره‌ای بین 100-30 برای مدرس خواهد داشت و نمره صفر معادل عدم تدریس مدرس در رویدادهای آموزش فناوری نانو است. ضریب تدریس در این رویدادها 1 در نظر گرفته می‌شود.

۴-۲- رویدادهای ترویج کاربردهای فناوری نانو
رویدادهای ترویج کاربردهای فناوری نانو نیز توسط نهادهای ترویجی دانشجویی، برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود. بنا به آیین‌نامه، رویکرد فعلی این دوره‌ها، حوزه‌های مربوط به رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی نساجی و مهندسی برق است که در صورت برگزاری این رویدادها مطابق با آیین‌نامه حمایت از رویدادهای آموزشی – ترویجی فناوری نانو، این رویدادها نیز تحت حمایت ستاد نانو قرار می‌گیرند. مدرس می‌تواند با هماهنگی با نهادهای ترویجی، در این رویدادها تدریس داشته باشد. در صورتی که رویداد برگزار شده، تحت حمایت ستاد نانو قرار بگیرد، در ارزیابی مدرس لحاظ می‌شود. بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط شبکه نهادهای ترویجی، هر رویداد برگزار شده و حمایت شده، نمره‌ای بین 100-30 برای مدرس خواهد داشت و نمره صفر معادل عدم تدریس مدرس در رویدادهای ترویج کاربردهای فناوری نانو است. ضریب تدریس در این رویدادها 1 در نظر گرفته می‌شود.

۴-۳- سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو
مدرس می‌تواند با هماهنگی بخش ترویج صنعتی و همکاری با نهادهای ترویجی، در رویداد‌های آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو، طبق آیین‌نامه‌های بخش ترویج صنعتی تدریس داشته باشد؛ در صورتی که رویداد پس از ارزیابی بخش ترویج صنعتی، تحت حمایت ستاد نانو قرار بگیرد، در ارزیابی مدرس لحاظ می‌شود. بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط بخش ترویج صنعتی، هر رویداد برگزار شده و حمایت شده، نمره‌ای بین 100-30 برای مدرس خواهد داشت و نمره صفر معادل عدم تدریس مدرس در سمینارهای آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو است. ضریب تدریس در این رویدادها 2 در نظر گرفته می‌شود.

۴-۴- تدریس در دوره‌های آموزشی غیرحضوری سایت آموزش فناوری نانو
همکاری مدرسین با سایت آموزش فناوری نانو در برگزاری و تدریس دوره‌های آموزشی غیرحضوری سایت، امتیاز تدریس برای مدرسان به همراه خواهد داشت و در نمره مدرسی اثرگذار خواهد بود. این نمره توسط سایت آموزش فناوری نانو و با ارزیابی عملکرد مدرس تعیین می‌شود؛ شاخص‌های ارزیابی عبارتند از: میزان تعامل و مشارکت مدرس با سایت آموزش، کیفیت دوره از نظر موضوع و محتوا و مدت زمان دوره. بر اساس ارزیابی سایت آموزش فناوری نانو، برای هر دوره ضبط شده، نمره‌ای بین 100-30 برای هر مدرس در نظر گرفته می‌شود که نمره صفر معادل عدم همکاری و تدریس مدرس در برگزاری دوره‌های آموزشی غیرحضوری سایت آموزش است. ضریب تدریس در این رویدادها 7/1 در نظر گرفته می‌شود.
جزییات مربوط به رویدادهای آموزشی لحاظ شده در نمره مدرسی در جدول زیر ارائه شده است:

 
ردیف نوع رویداد ضریب رویداد مدل برگزاری موضوعات و سرفصل‌های محتوایی رویداد حداقل زمان رویداد تعداد افراد شرکت‌کننده
1 آموزش فناوری نانو 1 مطابق با آیین‌نامه: حضوری – آنلاین (بستر سایت آموزش) مطابق با آیین‌نامه: مفاهیم پایه، نانوساختارها، روش‌های سنتز، روش‌ها و تجهیزات مشخصه‌یابی، کاربردهای فناوری نانو (سرفصل‌های مسابقه) - اهداف و سیاست‌ها و حمایت‌های ستاد نانو مطابق با آیین‌نامه: 4 ساعت مطابق با آیین‌نامه: 20 الی 150 نفر
2 ترویج کاربردهای فناوری نانو بر اساس موضوع آیین‌نامه 1 مطابق با آیین‌نامه: حضوری مطابق با آیین‌نامه: آشنایی با مفاهیم فناوری نانو، کاربردهای فناوری نانو و مبانی علمی آن در حوزه موردنظر، بررسی محصولات، تجهیزات و شرکت‌های فعال در حوزه صنعتی موردنظر، بررسی مقالات و روند تحقیقات در حوزه صنعتی موردنظر، بررسی وضعیت ایران از حیث کاربرد نانو در حوزه صنعتی موردنظر - اهداف و سیاست‌ها و حمایت‌های ستاد نانو مطابق با آیین‌نامه: 2 ساعت مطابق با آیین‌نامه: 20 الی 200 نفر
3 آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو 2 مطابق با آیین‌نامه: حضوری مطابق با آیین‌نامه و با توجه به رویکرد بخش ترویج صنعتی: آشنایی مقدماتی با مبانی علمی فناوری نانو مرتبط با صنعت مورد نظر - کاربردهای فناوری نانو در صنعت مورد نظر (این سرفصل را می‌توان از درخت کاربردهای فناوری نانو در آن حوزه صنعتی استخراج کرد) - معرفی وضعیت توسعه فناوری نانو در صنعت مورد نظر در سطح جهان - معرفی شرکت‌ها و فناوری‌های توسعه یافته داخلی در صنعت مورد نظر - آشنایی با سیاست‌های توسعه صنعتی فناوری نانو در ایران
(حوزه‌های نفت و انرژی، خودروسازی، فولاد، آب و محیط زیست، کشاورزی و بسته‌بندی، نساجی، پزشکی و بهداشت و ساختمان، به عنوان صنایع هدف این طرح درنظر گرفته شده‌اند)
مطابق با آیین‌نامه: 2 ساعت مطابق با آیین‌نامه: 25 نفر - کارشناسان، مدیران و مسئولین یک یا چند شرکت/ واحد تولیدی آزاد یا واقع در شهرک‌های صنعتی/ ادارات صنایع و معادن/ پارک‌های علم و فناوری/ انجمن‌های تخصصی صنایع
4 دوره‌های سایت آموزش فناوری نانو 1/7 ضبط در استودیو موضوعات پیشنهادی سایت آموزش یا مدرسان حداقل 2 ساعت -

در هیچ یک از رویدادهای حمایتی، مدرس و نهاد برگزارکننده اجازه ندارد نام و لوگوی ستاد نانو یا بنیاد آموزش نانو را در پوستر، گواهی یا سایر اقلام اطلاع‌رسانی، درج کند.

۵- نحوه ارزیابی نمره مدرسی
بر اساس گزارش‌های دریافتی از شبکه نهادهای ترویجی دانشجویی، بخش ترویج صنعتی و سایت آموزش فناوری نانو، نمره مدرسی به صورت سالیانه برای هر مدرس مشخص شده و به مدرسان اطلاع‌رسانی خواهد شد. نمره مدرسی در صورت تدریس مدرس در حداقل 3 رویداد آموزشی تأیید شده در طول یک سال تحصیلی و احراز شرایط علمی دوره، به مدرس تعلق خواهد گرفت. جهت بررسی شرایط علمی، یک دوره از دوره‌های تدریس شده توسط هر مدرس به صورت کامل از نظر محتوایی و علمی، ارزیابی خواهد شد.

*** راه‌های ارتباطی با شبکه مدرسان نانو
ایمیل شبکه مدرسان نانوntn@nano.ir
شماره همراه و تلگرام شبکه مدرسان : 09025555438