آیین‌نامه شبکه مدرسان نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

آیین‌نامه شبکه مدرسان نانو
۱- مقدمه
بنیاد آموزش فناوری نانو، بخش ترویج فناوری نانو در سطوح دانشگاهی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد: سایت آموزش فناوری نانو، مسابقه ملی فناوری نانو، شبکه نهادهای ترویجی، شبکه مدرسان نانو و نانواستارت‌آپ. این بخش‌ها در کنار هم فرایند آموزش، ترویج و گسترش فناوری نانو را پوشش می‌دهند که در نهایت در بخش نانواستارت‌آپ، به ساخت نمونه اولیه منتهی می‌شود. شبکه مدرسان نانو به عنوان یکی از بخش‌های بنیاد، با هدف شناسایی و پرورش متخصصین توانمند در قالب مدرس نانو، فعالیت خود را همزمان با اولین دوره مسابقه ملی فناوری نانو از سال ۱۳89 آغاز کرد. رویکرد این شبکه ایجاد بستری برای آموزش و ترویج علم و فناوری نانو در ایران توسط افراد متخصص و توانمند در دو حوزه فناوری نانو و تدریس است. اعضای این شبکه، مدرسان فناوری نانو هستند که گواهی توانمندی تدریس نانو را از بنیاد آموزش فناوری نانو دریافت کرده‌اند.

۲- شرایط کسب گواهی توانمندی تدریس
گواهی توانمندی تدریس نانو طی آزمون‌ها و ارزیابی‌های مشخص، به افراد توانمند و علاقه‌مند اعطا می‌شود. علاقه‌مندان با شرکت در آزمون‌های اعلام‌شده و کسب حدنصاب‎های لازم، می‌توانند گواهی توانمندی تدریس را در سه تراز الف، ب یا ج و در دو حوزه دانش‌آموزی/دانشجویی دریافت کنند.

آزمون‌های توانمندی تدریس به دو صورت برگزار می‌شود: (1) آزمون‌های مستقل توانمندی تدریس (یک آزمون در هر سال تحصیلی) و (2) از طریق مسابقه ملی فناوری نانو (تیرماه هر سال)؛ در هر دو حالت، این آزمون در قالب دو مرحله اجرا می‌شود؛ اولین مرحله به صورت تئوری برگزار می‌شود و افرادی که در مرحله اول، حد نصاب علمی لازم را کسب کرده باشند، وارد مرحله دوم می‌شوند؛ مرحله دوم در قالب مصاحبه حضوری یا غیرحضوری (آنلاین) برگزار می‌شود که طی آن، شرکت‌کنندگان در یک مدت زمان مشخص، به آموزش/تدریس یک موضوع خاص، با شرایط از پیش اعلام شده می‌پردازند و داوران حاضر در جلسه مصاحبه، بر اساس شیوه تدریس و پاسخ داوطلب به سؤالات داوران، و باتوجه به شاخص‌های مصاحبه، تراز و حوزه توانمندی تدریس فرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

مدت اعتبار این گواهی دو سال از تاریخ صدور آن خواهد بود و مدرسان نانو با کسب گواهی تدریس و بر اساس حوزه تدریس درج شده در گواهی، می‌توانند با نهادهای ترویجی فعال در بخش دانش‌آموزی یا دانشجویی، در برگزاری رویدادهای آموزشی همکاری داشته باشند.


*** اطلاعات تماس و گواهی تدریس مدرسان در اختیار نهادهای ترویجی فعال قرار داده خواهد شد، از این‌رو ضروری است که اطلاعات درج شده توسط مدرسان در هنگام ثبت‌نام در سایت ستاد نانو، سایت آموزش نانو یا سایت باشگاه نانو، دقیق و کامل باشد.

*** مدرسان دانش‌آموزی می‌توانند در همکاری با نهادهای دانش‌آموزی و شبکه توانا، به تدریس نانو بپردازند؛ بخش دانش‌آموزی، زیر نظر باشگاه نانو فعالیت می‌کند.

*** مدرسان دانشجویی می‌توانند با همکاری با نهادهای دانشجویی، به تدریس در رویدادهای آموزشی – ترویجی فناوری نانو برای دانشجویان و صنایع اقدام کنند؛ نهادهای ترویجی دانشجویی تحت نظارت بنیاد آموزش فناوری نانو هستند.

*** یک مدرس در صورت کسب شرایط لازم در مصاحبه، می‌تواند در هر دو حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی تدریس داشته باشد.

*** رویدادهای آموزشی برگزار شده توسط نهادهای ترویجی، طبق آیین‌نامه‌های مربوط به هر حوزه (دانش‌آموزی/دانشجویی/صنعتی)، بررسی شده و در صورت کسب شرایط لازم، مورد حمایت گروه ترویج و آموزش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار خواهند گرفت.

 ۳- تمدید گواهی تدریس
برای تمدید گواهی تدریس دو راه وجود دارد:
1- شرکت مجدد در آزمون توانمندی تدریس: در این حالت، مدرس در هر زمانی می‌تواند مجدداً در آزمون شرکت کند؛ مدت اعتبار و تراز جدید مدرس به عنوان مشخصات مدرس در نظر گرفته می‌شود و در اختیار نهادها قرار می‌گیرد.
2- تدریس در رویدادهای آموزشی: در صورتی که مدرس در طول یک سال تحصیلی، در سه رویداد آموزشی مورد تأیید گروه ترویج (بخش دانش‌آموزی/دانشجویی/صنعتی) تدریس کرده باشد، اعتبار گواهی توانمندی تدریس وی به مدت یک سال تمدید خواهد شد. این زمان، به زمان اعتبار گواهی تدریس مدرس افزوده خواهد شد.

۴- ارتقای گواهی تدریس
جهت ارتقای گواهی تدریس از نظر تراز و حوزه تدریس، مدرس می‌تواند مجدداً در آزمون توانمندی تدریس شرکت کند؛ مدت اعتبار، تراز و حوزه تدریس جدید کسب شده توسط مدرس به عنوان مشخصات گواهی تدریس مدرس در نظر گرفته می‌شود و در اختیار نهادهای ترویجی فعال قرار می‌گیرد.

راه‌های ارتباطی با شبکه مدرسان نانو
ایمیل شبکه مدرسان نانو:  ntn@nano.ir
شماره همراه و تلگرام شبکه مدرسان: 09025555438