مدرسین برگزیده در سال تحصیلی1400-1399

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

مدرسین برگزیده در سال تحصیلی1400-1399


جشنواره دانشجویی بنیاد آموزش فناوری نانو با تقدیر از برگزیدگان شبکه مدرسین و حضور جمعی از مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، صندوق نوآوری و شکوفای ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دانشگاه پیام نور، و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، در تاریخ 20 آذر ماه 1400 در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.
در بخش شبکه مدرسین، از مدرسان برتر بنیاد آموزش فناوری نانو با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، جناب آقای دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت، مدیر گروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، جناب آقای دکتر حیدر جهانبخش، سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور، جناب آقای مهندس مجتبی نسب، دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، سرکار خانم دکتر ریحانه خورشیدی، رییس گروه استاندارد و ارزیابی محصولات نانو و جناب آقای دکتر حسین زارع، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور، تقدیر به عمل آمد.

مدرسان برتر بنیاد آموزش فناوری نانو در سال تحصیلی 1400-1399 عبارتند از:

 

رتبه

 
مدرس مشخصات مدرس جوایز اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
اول رقیه شمسی کارشناسی ارشد شیمی و مدرس تراز الف تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو، لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی 20 میلیون ریال
دوم سروش صحرائیان دانشجوی دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس تراز الف لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی 15 میلیون ریال
سوم امیرعلی حریری دکتری داروسازی و مدرس تراز الف لوح تقدیر و 10 میلیون ریال جایزه نقدی 10 میلیون ریال
چهارم حامد بنانی فرد دانشجوی دکتری مهندسی فناوری نانو و مدرس تراز ب لوح تقدیر و 7.5 میلیون ریال جایزه نقدی 7 میلیون و پانصد هزار ریال
پنجم میلاد بامدادی دانشجوی دکتری شیمی کاربردی و مدرس تراز ج لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جایزه نقدی 5 میلیون ریال