نفرات برگزیده چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برگزیده چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو

 از میان ۶۲۴۰ داوطلب شرکت‌کننده در این رقابت علمی، ۲۹ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی اعلام شدند.

از این میان، ۱۰ داوطلب به عنوان نفرات برتر مسابقه‏، ۱۰ داوطلب به عنوان برگزیدگان مقطع کارشناسی و ۹ داوطلب نیز به عنوان سه نفر برتر رشته‌هایی که بیش از ۵۰ نفر از داوطلبان آن در جلسه آزمون حضور داشته‌اند و حداقل ۶۰ درصد امتیاز نفر اول آزمون را کسب نموده‌اند‏، معرفی شدند. 

۲۹ برگزیده چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع تحصیلی عبارتند از: ۱۰ نفر دکتری تخصصی، ۹ نفر کارشناسی‌ارشد، ۹ نفر کارشناسی و یک نفر دانش آموز.

همچنین به تفکیک رشته تحصیلی این برگزیدگان عبارتند از: ۷ نفر مهندسی فناوری نانو، ۵ نفر نانو شیمی، ۵ نفر مهندسی مواد، ۳ نفر مهندسی شیمی، ۳ نفر فیزیک، ۲ نفر نانو فناوری پزشکی، ۱ نفر نانو فیزیک، ۱ نفر شیمی، ۱ نفر بیوتکنولوژی و ۱ نفر ریاضی.

*** نتایج چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو با جزئیات بیشتر از اینجا قابل دریافت است.