نفرات برگزیده هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برگزیده هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو

 از میان ۶۳۴ داوطلب حاضر در مرحله دوم این رقابت علمی، ۲۵ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی اعلام شدند.
از این میان، ۱۰ داوطلب به عنوان نفرات برتر کل مسابقه‏، ۱۰ داوطلب به عنوان برگزیدگان مقطع کارشناسی و ۵ داوطلب نیز به عنوان نفرات برتر رشته‌هایی که بیش از ۲۰ نفر از داوطلبان آنها در جلسه آزمون حضور داشته‌اند و حداقل ۶۰ درصد امتیاز نفر اول آزمون را کسب نموده‌اند‏، معرفی شدند.  

۲۵ برگزیده هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع تحصیلی عبارتند از:

۸ نفر دکتری تخصصی، ۲ نفر دکتری عمومی، ۵ نفر کارشناسی ارشد، ۸ نفر کارشناسی و ۲ نفر دانش آموز.


همچنین به تفکیک رشته تحصیلی این برگزیدگان عبارتند از:

۶ نفر مهندسی فناوری نانو، ۴ نفر پزشکی، ۴ نفر مهندسی مواد، ۳ نفر شیمی، ۳ نفر نانوشیمی، ۲ نفر دانش آموز، ۱ نفر نانوفناوری دارویی، ۱ نفر بیوتکنولوژی، و ۱ نفر علوم تربیتی

محمود بیگلری، حمیدرضا شاقلانی‌لور و مرتضی اباذری رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

اسامی برگزیدگان هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو از اینجا قابل مشاهده است.