بنیاد آموزش نانو

بخش‌های مختلف بنیاد
دانشجویان، اعضای هیئت علمی و محققان علاقه‌مند به حوزه فناوری نانو می‌توانند جهت همکاری یا کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت‌های بنیاد آموزش با ما تماس حاصل فرمایند.

 

شبکه مدرسان فناوری نانو

اعضای هیئت علمی و دارندگان گواهی توانمندی تدریس نانو

سایت آموزش فناوری نانو

بزرگترین مرجع آموزش فناوری نانو در ایران

شبکه نهادهای ترویجی نانو

فعالان دانشجویی و دانشگاهی در حوزه فناوری نانو

مسابقه ملی فناوری نانو

بزرگترین رقابت علمی دانشجویی در حوزه فناوری نانو

نانواستارت‌آپ

برنامه حمایت از ایده‌های نو
در حوزه فناوری نانو

همکاران