آیین‌نامه ارزیابی نهادهای ترویجی در دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

آیین‌نامه ارزیابی نهادهای ترویجی در دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو
آیین‌نامه ارزیابی عملکرد در
دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو

ویژه نهادهای ترویجی
 

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هر ساله در راستاي حمایت از فعاليت‌هاي ترويجي و آموزشي فناوري ‌نانو، از نهادهای ترویجی برتر در مسابقه ملی فناوری نانو تقدیر به عمل می‌آورد. اين آيين‌نامه با محاسبه شاخص کمی و مشارکت هر نهاد در دوازدهمین مسابقه ملي فناوري نانو به ارزیابی آنان مي‌پردازد. مراسم تقدیر از برگزیدگان هر ساله در جریان اختتامیه مسابقه ملی فناوری نانو برگزار خواهد شد.

1- تعاریف
1-1- مسابقه ملي فناوري نانو
مسابقه ملی فناوری نانو بزرگترین رقابت علمی در حوزه فناوری نانو است که هر ساله توسط گروه ترویج و فرهنگ‌سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان به فناوری نانو برگزار می‌شود. مسابقه ملی فناوری نانو علاوه بر ایجاد رقابت میان شرکت‌کنندگان، زمینه را برای اخذ گواهی توانمندی تدریس، اخذ مجوز شرکت در نانواستارت‌آپ فراهم می‌کند.

1-2- نهاد ترویجی فناوری نانو
شبکه نهادهای ترویجی ستاد نانو متشکل از گروه‌های دانشجویی، شرکت‌های آموزشی، کارگروه‌های نانوفناوری دانشگاه‌ها و ... است که به دنبال ترویج و آموزش فناوری نانو در میان علاقه‌مندان این حوزه هستند. جهت کسب اطلاعات در خصوص نهادهای ترویجی و نحوه ثبت یک نهاد ترویجی به بخش «نهادهای ترویجی» در سایت بنیاد آموزش فناوری نانو مراجعه کنید. همچنین جهت آشنایی با نحوه ثبت‌نام افراد در مسابقه ملی فناوری نانو به آیین‌نامه دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو در سایت آموزش فناوری نانو مراجعه کنید.

1-3- برنامه حمایت از کسب­وکارهای نوپا در حوزه فناوری نانو (نانواستارت‌آپ)
نانواستارت‌آپ با هدف رشد و پرورش تیم‌های توانمند و رساندن ایده‌های مبتنی بر فناوری نانو به پروتوتایپ در قالب برنامه‌ای یکساله اجرا می‌شود که در آن تیم‌ها به ارائه ایده‌های خود در قالب حل یک چالش فناورانه می‌پردازند. این برنامه تمامی تسهیلات مادی و معنوی موردنیاز یک تیم برای توسعه ایده خود را تامین خواهد کرد و در نهایت تیم را به سایر برنامه‌های حمایتی، سرمایه‌گذار یا مشتری متصل می‌کند. این برنامه به دنبال حمایت از تیم‌های فناور است و رویکرد رقابتی در آن حاکم نیست. کلیه تیم‌های علاقه‌مند می‌توانند مسیر رشد خود را به کمک نانواستارت‌آپ شناسایی کنند و استارت‌آپ خود را توسعه دهند.

1-4- حوزه‌های آزمون
با توجه به تعداد ثبت‌نام مسابقه ملی و حدنصاب داوطلبان شهرهای مختلف، مناطقی که یکی از نهادهای ترویجی فعال در آن منطقه، شرایط لازم برای برگزاری آزمون از قبیل مکان و نیروی اجرایی را با هماهنگی دانشگاه فراهم کنند، با موافقت ستاد نانو، به‌عنوان حوزه آزمون مسابقه ملی فناوری نانو، انتخاب و معرفی خواهند شد. محل دقیق حوزه‌های آزمون در اواسط تیرماه سال1401 اعلام خواهد شد.
2- مخاطبان
مخاطبان این آیین‌نامه شامل تمامی نهادهای ترویجی ثبت‌شده در شبکه نهادهای ترویجی بنیاد آموزش فناوری نانو است.

3- مدت زمان آیین‌نامه
تمامی فعالیت‌های مرتبط نهادهای ترویجی فناوری نانو از ابتدای مهر‌ماه ۱۴۰۱ تا 30 شهریورماه ۱۴۰۲ در امتیاز آنان لحاظ خواهد شد.

4- ارزيابي نهادهای ترویجی
در این آیین‌نامه تنها فعالیت‌های اجرایی نهادهای ترویجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کیفیت آموزشی فعالیت آنان یا نتایج شرکت‌کنندگان ملاک ارزیابی نخواهد بود. ازآنجایی‌که موقعیت علمی دانشگاه و شهر یک نهاد تاثیر زیادی بر رتبه شرکت‌کنندگان و توانمندی علمی آنان خواهد گذاشت، اعمال معیارهای کیفی از قبیل میزان قبولی داوطلبان یا رتبه آنان نوعی بی‌عدالتی میان نهادهای مختلف پدید خواهد آورد. مطابق با توضیحاتی که در ادامه آمده است شاخص کمی و شاخص مشارکت هر نهاد محاسبه می‌شود و با فرمول نهایی، امتیاز نهاد بدست می‌آید.
4-1- شاخص کمّی
مولفه‌های کمّی تاثیرگذار در این شاخص به شرح زیر هستند:
1- تعداد داوطلبان ثبت‌نامی مسابقه ملی فناوری نانو : A
2- ضریب تعداد ثبت‌نام: A|
این ضریب مطابق با جدول 1 محاسبه می‌گردد:
 

جدول 1. محاسبه ضریب A| برحسب A
مقادیر A A<30 30≤A<60 60≤A<90 90≤A<120 120≤A<150 150A
مقادیر A| 1 1/3 1/6 1/8 1/9 2

3- نسبت حضور داوطلبان در جلسه آزمون تئوری به كل ثبت‌نام‌كنندگان توسط نهاد: B
4- ضریب ثبت‌نام در نانواستارت‌آپ: C
این ضریب وابسته به درصد افرادی (C*: نسبت شرکتکنندگان نهاد در نانواستارتآپ به کل شرکتکنندگان نهاد در مسابقه) است که در جریان آزمون مسابقه ملی به سوال تمایل افراد به شرکت در نانواستارت‌آپ پاسخ مثبت داده‌اند و تا زمان مقررشده مستندات خود را ارسال کردند. این ضریب مطابق با جدول 2 محاسبه می‌گردد:
جدول 2. محاسبه ضریب C برحسب C*
مقادیر C* C*<15% 15%≤ C*<30% 30%≤ C*
مقادیر C 1 1/2 1/5


5- ضریب آموزش شرکت‌کنندگان در مسابقه ملی نانو: D
این ضریب بر اساس درصد داوطلبان شرکت‌کننده (D*: نسبت شرکتکنندگان نهاد در رویدادهای آموزشی-ترویجی به کل شرکتکنندگان نهاد در مسابقه) در رویدادهای آموزشی حضوری/ آنلاین نهاد محاسبه می‌شود. این داوطلبان باید در مسابقه ملی فناوری نانو توسط خود نهاد ثبت‌نام شده باشند. هدف از رویدادهای آموزشی، افزایش آمادگی شرکت‌کنندگان برای حضور در مسابقه ملی فناوری نانو است. رویدادهای آموزشی باید مشمول شرایط آیین‌نامه حمایت از سمینارها و کارگاه‌های آمادگی مسابقه ملی باشند و اسامی افراد ثبت‌نامی باید طی پروسه این آیین‌نامه به اطلاع دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو برسد. ضریب D مطابق با جدول 3 محاسبه می‌گردد:
 
جدول 3. محاسبه ضریب D برحسب D*
مقادیر D* D*=0 0< D*<40% 40%≤ D*<80% 80%≤ D*
مقادیر D 1 1/25 1/5 2
 
شاخص کمّی مطابق با رابطه زیر محاسبه می‌شود:
شاخص کمّی A×A|×B×C×D =
شایان ذکر است مقادیر A|، C و D بر شاخص کمّی تاثیر مثبت دارند.

4-2- شاخص مشارکت
این شاخص تاثیر مثبت بر امتیاز نهایی دارد. مولفه‌های مشارکت تاثیرگذار در این شاخص به شرح زیر هستند:

1- ضریب حوزه آزمون: E
با توجه به شرایط اعلامی در خردادماه ۱۴۰۲ برای اخذ حوزه آزمون، هر نهادی که بتواند در مرکز استان خود اقدام به تشکیل حوزه کند امتیاز تشویقی دریافت خواهد کرد. ملزومات تشکیل حوزه در خردادماه 1402 اعلام خواهد شد. مقدار این ضریب برای نهادهایی که حوزه آزمون نیستند صفر در نظر گرفته می‌شود و برای نهادهای حوزه برابر با متوسط نتایج نظرسنجی داوطلبان حاضر در جلسه خواهد بود. (بیشینه مقدار 0/3 است)

2- ضریب همکاری با دبیرخانه: F
این ضریب با توجه به معیارهای دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو از 0 تا 0/5 متغیر خواهد بود. این معیارها به شرح زیر هستند:
  • شرکت در جلسات حضوری/ آنلاین دبیرخانه حول موضوع مسابقه ملی نانو: حداکثر امتیاز 0/2 است و به ازای هر غیبت 0/05 از این ضریب کاسته میشود.
  • کیفیت تعامل و ارائه بازخورد و گزارش به دبیرخانه: حداکثر امتیاز ۵/0 است و متناسب با مشارکت نهاد با دبیرخانه یکی از برچسبهای بسیار ضعیف(0)، ضعیف(0/1)، متوسط(0/2)، خوب(0/3) و عالی (0/5) به نهاد اعطا خواهد شد.

3- ضریب زمان ثبت‌نام افراد: G
مطابق با زمان ثبت‌نام (G*) افراد در مسابقه ملی این ضریب تغییر می‌کند. جدول 4 مقادیر این ضریب را نشان می‌دهد:
جدول 4. محاسبه ضریب G برحسب G*
زمان ثبت‌نام (G*) 1 آبان الی
۳۰ دی ۱۴۰۱
1 بهمن الی
29 اسفند‌ 1401
1 فروردین الی
31 اردیبهشت ۱۴۰۲
1 خرداد ۱۴۰۲ الی
پایان مهلت ثبت‌نام
مقادیر G 0.5 =G1 0/3= G2 0/2 = G3 0/1 =G4

با تفکیک مقادیر A (تعداد ثبت‌نامی) در هر بازه زمانی (G*)، ضرب هر مقدار درG  متناظر و تقسیم کل مقدار بر کل A، مقدار نهایی G (مقدار متوسط) محاسبه می‌شود.
G=G1×A1+G2×A2+G3×A3A
شاخص مشارکت مطابق با رابطه زیر محاسبه می‌شود:
شاخص مشارکت 1+E+F+G =

4-3- امتیاز نهایی
امتیاز نهایی نهادها بر مبنای رابطه زیر بدست می‌آید:
امتیاز نهایی = شاخص کمی × شاخص مشارکت × شاخص همکاری پیوسته*

* درصورتی که نهادی در طول برگزاری مسابقه، با دبیرخانه همکاری مداوم داشته باشد، این ضریب برابر ۱ می‌شود و در صورت عدم همکاری پیوسته با دبیرخانه و عدم فعالیت در بازه زمانی ثبت‌نام ( به خصوص ماه‌های پایانی) این ضریب برابر با صفر خواهد شد.
(طبق نظر دبیرخانه این ضریب به هرنهاد اختصاص داده خواهد شد و مقدار آن ۱ یا صفر است.)
عدد مربوط به شاخص مشارکت بر کل مقدار شاخص کمی تاثیرگذار خواهد بود. همچنین شاخص کمی بر پایه تعداد ثبت‌نامی‌ها محاسبه خواهد شد. نهادهای ترویجی برای کسب رتبه بهتر باید در درجه اول ثبت‌نامی بیشتری داشته باشند و در ادامه پیگیری و تعامل با داوطلبان و دبیرخانه را در دستور کار خود قرار دهند. ممکن است یک نهاد با ثبت‌نامی کمتر اما پیگیری بیشتر به رتبه بالاتری دست پیدا کند.

5- مثالی از نحوه ارزیابی یک نهاد
به منظور روشن‌تر شدن نحوه محاسبه امتیازها به تمپلیت اکسل ارزیابی مراجعه فرمایید. در آن اکسل اطلاعات سه نهاد فرضی با امتیازهای فرضی آورده شده‌اند. شما می‌توانید با تغییر امتیازها امتیاز نهایی خود را بسنجید و با نهادها فرضی مقایسه کنید.6- جوایز ویژه نهادهای برتر
به 10 نهاد ترویجی برتر در سطح کشور جوایزی به شرح زیر تعلق خواهد گرفت.
رتبه نوع نهاد تندیس جایزه نقدی گرنت پژوهشی
اول ترویجی طلایی ۶۰ میلیون ریال 5۰ میلیون ریال
دوم ترویجی نقره‌ای ۵۰ میلیون ریال 3۰ میلیون ریال
سوم ترویجی نقره‌ای ۴۰ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال
چهارم ترویجی برنزی ۳۰ میلیون ریال 2۰ میلیون ریال
پنجم ترویجی برنزی ۲۰ میلیون ریال 2۰ میلیون ریال
ششم تا دهم ترویجی تقدیرنامه ۱۵ میلیون ریال 10 میلیون ریال

۷- ثبت‌نام در مسابقه
ثبت‌نام در مسابقه به دو صورت امکان‌پذیر است.
  • ثبت‌نام انفرادی: پس از عضویت در سایت آموزش نانو (nanoeducation.ir) می‌توان ثبت‌نام مسابقه را انجام داد. بدین منظور داوطلبان باید پس از ورود به صفحه کاربری خود در سایت آموزش نانو، در منوی کاربری مسابقه ملی، ثبت‌نام در دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو را انجام دهند. تأییدیه ثبت‌نام در مسابقه، پس از ثبت‌نام و پرداخت هزینه، به ایمیل داوطلبان ارسال و در صفحه شخصی آن‌ها در سایت نانو درج می‌شود. هزینه ثبت‌نام به‌صورت انفرادی ۱۰۰هزارتومان خواهد بود که به‌صورت الکترونیکی قابل‌پرداخت است.
  • ثبت‌نام از طریق نهادهای ترویجی: نهادهای ترویجی معتبر قادر هستند علاقه‌مندان را با تخفیف ویژه در دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو ثبت‌نام کنند. برای این امر لازم است که داوطلبان عضو سایت آموزش فناوری نانو باشند که این امر به‌صورت شخصی یا از طریق نهاد ترویجی امکان‌پذیر خواهد بود. داوطلبانی که به عضویت سایت ستاد آموزش در آمده‌اند، با ارائه نام و نام خانوادگی و کد ملی خود به مسئول یکی از نهادهای ترویجی ثبت‌شده در ستاد نانو، می‌توانند ثبت‌نام مسابقه را با تخفیف انجام دهند. تأییدیه ثبت‌نام در مسابقه، پس از ارسال لیست داوطلبان نهاد و پرداخت هزینه ثبت‌نام توسط نهاد ترویجی، به ایمیل و شماره همراه داوطلبان ارسال و در صفحه شخصی داوطلب در سایت آموزش نانو درج می‌شود. هزینه ثبت‌نام از طریق نهادهای ترویجی با ۴۰ درصد تخفیف، ۶۰۰ هزار ریال است.
*لازم به ذکر است مبلغ تشویقی اختصاص یافته به نهاد به شرح زیر است. در صورتی که هر نهاد ترویجی به تعداد ثبت‌نامی جدول زیر دست‌یابد، پله‌های تشویقی فعال خواهند شد. به عنوان مثال در صورتی که نهادی ۸۳ نفر را ثبت‌نام کند، سه مرحله تشویقی ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۶۰۰ هزارتومانی به وی اختصاص داده می‌شود که مجموع این مبلغ ۱میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.
 
تعداد ثبت‌نامی مبلغ تشویقی
۲۵ ۲۰۰ هزارتومان
۵۰ ۴۰۰ هزارتومان
۷۵ ۶۰۰ هزارتومان
۱۰۰ ۱ میلیون ریال
بیش‌از۱۰۰ نفر ۲۵ هزارتومان به ازای هر نفرتوجه: به ازای هر 10% تخفیفی که بر تخفیف پایه ثبت نام نهادی(40درصد تخفیف) اضافه میگردد مبلغ 5000تومان به ازای هر نفر از مبالغ پله های تشویقی کسر خواهد.
تخفیف 70 درصد به بالاصرفا به منظور رقابت بر سر آمار نهادها بوده و شامل پله تشویقی نمی‌گردد.

8- ارتباط با دبیرخانه مسابقه
در صورت بروز هرگونه سوال در خصوص ثبت‌نام در مسابقه، منابع پیشنهادی، جوایز و اعتراض به سوالات ، کارت جلسه آزمون، حوزه‌های آزمون و ... با دبیرخانه مسابقه ملی تماس حاصل فرمایید:

  • ارتباط از طریق تلفن: 66510132-021
  • ارتباط از طریق موبایل: 09025555472
  • ارتباط از طریق ایمیل: Competition@nano.ir
  • ارتباط از طریق پیام‌رسان برای اشخاص حقیقی: 09025555462
  • ارتباط از طریق پیام‌رسان برای نهادهای ترویجی: 09025555472
جهت دانلود نسخه PDF آیین نامه کلیک کنید: