برنامه نانواستارت‌آپ

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

برنامه نانواستارت‌آپ
نانواستارت‌آپ در راستای پرورش تیم‌های کارآفرین و توسعه فناوری در قالب برنامه‌ای ۱ ساله اجرا می‌شود. این برنامه در واقع آخرین حلقه از مجموعه بنیاد آموزش فناوری نانو است و دانشجویان پس از طی کردن مراحل آموزشی در سایت آموزش فناوری نانو و شرکت در مسابقه ملی در نهایت مجوز ورود به نانواستارت‌آپ را کسب می‌کنند. هدف اصلی نانواستارت‌آپ توسعه نمونه اولیه مبتنی بر نیاز بازار و ارائه آموزش‌ها و مشاور‌ه‌های لازم در این مسیر به تیم‌های شرکت‌کننده است. افتتاحیه دومین دوره نانواستارت‌آپ در مورخ ۵-۶ شهریورماه ۱۳۹۷ همزمان با اختتامیه هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در جریان این رویداد ۷۲ نفر از ۱۰۰ برگزیده اول مسابقه ملی شرکت کردند. 

با توجه به چالش‌های روزافزون کشور در حوزه آب، نانواستارت‌آپ تمرکز اصلی خود را روی توسعه راهکار‌هایی برای کمک به صنعت آب و تصفیه پساب کشور با کمک فناوری نانو قرار داده است. برنامه نانواستارت‌آپ در دوره اول به عنوان یک رویداد رقابتی با هدف آموزش مفاهیم کلی کارآفرینی و انتقال تجربیات صاحبان کسب و کار موفق در حوزه فناوری نانو در قالب برنامه‌ای ۴ ماهه اجرا شد. تیم‌های خروجی نخستین دوره، آمادگی لازم را برای راه‌اندازی یک کسب و کار مستقل نداشتند اما با اصول اولیه راه‌اندازی کسب و کار آشنا بوده و یک ایده اولیه نیز برای شروع کار داشتند. این رویکرد رقابتی- آموزشی در دوره دوم تغییر کرد و مسیر برنامه به سمت حمایت از فناوران نوپا برای راه‌اندازی یک استارت‌آپ پیش رفت. مهم‌ترین دلیل این رویکرد پتانسیل بالای تیم‌های نانواستارت‌آپ بود. در واقع یک رویکرد صرفا آموزشی و رقابتی از ظرفیت‌های موجود در افراد به طور کامل استفاده نمی‌کند. 

از جمله حمایت‌های نانواستارت‌آپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • کمک به تیم‌سازی و مدیریت تیم
 • پیشنهاد ایده و فناوری با پتانسیل صنعتی‌سازی
 • کمک به تعیین نقشه راه فنی محصول
 • منتورینگ و مشاوره در مسیر توسعه فنی محصول
 • آموزش اصول کلی کارآفرینی و کسب و کار
 • آموزش برخی مفاهیم در حوزه نانوفناوری و آب و پساب
 • تامین مواد اولیه
 • تامین تست‌های آزمایشگاهی
 • کمک به تامین آزمایشگاه و فضای کار
 • کمک به طراحی صنعتی پروتوتایپ
 • حمایت جهت دریافت مجوزها و استانداردهای مربوطه
 • ارائه طرح‌های موفق در جشنواره نانو و دمودی‌های مرتبط
مسیر توسعه و پیشرفت یک تیم در نانواستارت‌آپ در شکل زیر نشان داده شده است.

آمار مربوط به شرکت‌کنندگان دومین دوره نانواستارت‌آپ نیز در ادامه آمده است.