شیوه‌نامه ثبت‌نام و تمدید نهادهای ترویجی

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

شیوه‌نامه ثبت‌نام و تمدید نهادهای ترویجی

شیوه‌نامه ثبت‌نام و تمدید اعتبار
نهادهای ترویجی فناوری نانو

سال تحصیلی 1401_1402


 

 
۱- معرفی
شبکه نهادهای ترویجی نانو شامل: گروه‌های دانشجویی، شرکت‌های آموزشی و همچنین سایر موسسات، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که به دنبال آموزش و ترویج فناوری نانو در سطح دانشجویان، محققان و عموم مردم هستند. این نهادها می‌توانند در صورت عمل به مفاد آیین‌نامه‌های تعریف‌شده در ستاد نانو از مزایای مالی و اعتباری بهره‌مند شوند.
نهادهای ترویجی مورد حمایت ستاد نانو از نظر حقوقی و اجرایی وابسته به ستاد نانو نیستند و نماینده حقیقی یا حقوقی ستاد نانو به شمار نمی‌روند. اهداف، قوانین، اساسنامه و برنامه‌های آن‌ها منطبق بر سازمان مرکزی است که نهاد در آنجا تعریف شده است. این نهادها باید برای برقراری ارتباط و دریافت هرگونه حمایت تشویقی و شرکت در برنامه‏‌های ستاد نانو، شخصی را به عنوان رابط نهاد به ستاد نانو معرفی کنند. ارتباط بین ستاد نانو و نهاد ترویجی و پیگیری تمامی فعالیت‌های نهاد ترویجی از طریق رابط نهاد انجام می‌شود. مدیریت فضای نهادهای ترویجی توسط بنیاد آموزش فناوری نانو، زیرمجموعه ستاد نانو و متصدی ترویج و آموزش دانشجویی ستاد نانو انجام می‌شود.

   ۲- ماهیت حقوقی نهادها
متناسب با نوع نهاد، در ادامه توضیحاتی در خصوص ماهیت حقوقی نهاد و رابط آن عنوان می‌شود:
۱- گروه‌های دانشجویی: گروه‌های دانشجویی می‌توانند یکی از گروه‌های علمی، پژوهشی یا فرهنگی فعلی دانشگاه باشند یا در صورت موافقت دانشگاه، انجمن نانوی دانشگاه را تشکیل دهند. رابط نهاد نیز باید دانشجو یا دانش‌آموخته همان دانشگاه باشد. نهادهای دانشجویی می‌توانند یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه خود را به عنوان مشاور خود انتخاب کنند. حداکثر تعداد نهاد ترویجی هر دانشگاه یک نهاد ترویجی است و بر اساس صلاحدید بنیاد آموزش فناوری نانو، این تعداد قابل افزایش است.
با توجه به محدودیت در تعداد نهادهای دانشجویی، تمدید مجوز یک نهاد منوط به میزان فعالیت آن در دوره قبلی است. بنیاد آموزش فناوری نانو از تمدید مجوز نهادهایی که هیچ فعالیتی در راستای برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ستاد نانو نداشتند، امتناع خواهد ورزید.
۲- شرکت‌های آموزشی: منظور از شرکت‌های آموزشی، تمامی شرکت‌های ثبت‌شده حقوقی است که در اساس‌نامه خود، کارهای آموزشی را جزئی از فعالیت خود در نظر گرفتند. این شرکت‌ها در صورت علاقه می‌توانند در حوزه ترویج و آموزش فناوری نانو با ستاد نانو همکاری کنند. رابط نهاد باید یکی از سهامداران یا کارکنان شرکت باشد. با توجه به اینکه فعالیت این نهادها محدود به یک شهر نیست، محدودیتی در تعداد این نهادها وجود ندارد.
۳- سایر نهادها: تمامی نهادهایی که در دو دسته قبلی قرار نگرفته‌اند، در این دسته تعریف می‌شوند. کارگروه‌ها و کمیته‌های نانوفناوری دانشگاه‌ها، سازمان‌های فرهنگی در سطح استان‌ها و شهرها، مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت یا بخش خصوصی مثال‌هایی از این دسته هستند. رابط نهاد می‌تواند یکی از دانشجویان دانشگاه مربوطه یا کارکنان موسسه باشد. در صورتی که این نهادها در دانشگا‌ه‌ها مشغول به کار باشند، تعدادشان مشابه نهادهای دانشجویی مشمول محدودیت‌ خواهد بود. در صورتی که جزئی از یک سازمان دولتی یا خصوصی دیگر باشند مشمول محدودیت نخواهند بود.
نهادهایی که به دنبال فعالیت در سطح دانش‌آموزی هستند، باید در سامانه باشگاه نانو، متصدی امور ترویج دانش‌آموزی ستاد نانو ثبت شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه ثبت نهادهای فعال در حوزه دانش‌آموزی به سایت رسمی باشگاه نانو به آدرس www.nanoclub.ir مراجعه فرمایید.
 

   ۳- ثبت نهاد ترویجی
عضویت در سامانه نهادهای ترویجی مستلزم چندین مرحله است که در شکل زیر به آنان اشاره شده است و در زیربخش‌های بعدی مفصلا توضیح داده شده است.۳-۱- تعیین رابط نهاد
در صورتی که افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های علاقه‌مند، شرایط ذکرشده در بخش قبلی (ماهیت حقوقی نهادها) را داشته باشند، می‌توانند نسبت به ثبت نهاد ترویجی خود اقدام کنند. اولین اقدام برای عضویت در سامانه نهادهای ترویجی، تعیین رابط نهاد ترویجی است. برای این منظور فرد، گروه یا سازمان علاقه‌مند به راه‌اندازی نهاد ترویجی باید یک نفر مورداعتماد، توانمند و آشنا با فناوری ‌نانو را شناسایی و انتخاب کند. رابط نهاد ترویجی باید ضمن جدیت در پیگیری امور مربوط، دارای ویژگی‌های مناسب در برقراری ارتباط موثر و کار گروهی باشد. این فرد همچنین باید خصوصیات ذکرشده در بخش قبلی را داشته باشد.
۳-۲- تهیه معرفی‌نامه نهاد
در این مرحله، رابط نهاد ترویجی باید فرم ثبت نهاد ترویجی را در سربرگ رسمی سازمان متولی ( سربرگ دانشگاه برای نهادهای دانشجویی/ سربرگ شرکت برای شرکت‌های آموزشی و سربرگ سازمان بالادستی مربوطه برای سایر نهادها) قرار دهد و با مهر و امضای مسئول سازمان متولی برای ستاد نانو ارسال کند. منظور از مسئول سازمان متولی برای گروه‌های دانشجویی، یکی از مسئولان دانشگاه (رئیس یا معاونان دانشگاه یا دانشکده) و برای شرکت‌ها و سازما‌ن‌های خصوصی و دولتی مدیرعامل (مدیرکل) است. این معرفی‌نامه همچنین باید توسط رابط نهاد ترویجی امضا شود. شایان ذکر است که تهیه فرم ثبت نهاد قبل از ثبت نهاد و ورود به سامانه الکترونیکی نهادها ضروری است. همچنین رابط نهاد ترویجی علاوه بر فرم ثبت نهاد باید یک فرم دیگر با عنوان فرم معرفی نهاد پر کرده و همراه با لوگو نهاد و مشخصات رابط برای دبیرخانه ارسال کند.
۳-۳- دریافت مجوز موقت عضویت در شبکه
پس از تکمیل و ارسال اطلاعات موردنیاز به دبیرخانه بنیاد، درخواست عضویت توسط کارشناسان بنیاد آموزش فناوری نانو بررسی می‌شود و در صورت تایید، شناسه کاربری و رمز عبور نهاد ترویجی، به شماره ارتباطی که در معرفی‌نامه درج شده است، ارسال می‌شود و نهاد ترویجی به صورت موقت عضو شبکه نهادهای ترویجی می‌شود. این مجوز حداکثر ۳ ماهه خواهد بود.
۳-۴- دریافت مجوز اصلی عضویت در شبکه
این مجوز پس از عضویت موقت نهاد ترویجی و در صورت تحقق حداقل فعالیت ترویجی مد نظر بنیاد صادر خواهد شد. مدت زمان این مجوز تا پایان سال تحصیلی (شهریور) می‌باشد.
حداقل فعالیت ترویجی مورد نظر برای صدور مجوز اصلی عضویت در شبکه، در مدت عضویت موقت به شرح زیر است.

  • ثبت‌نام حداقل ۱۰ نفر در مسابقه ملی فناوری نانو
  • برگزاری حداقل یک رویداد آموزش یا کاربرد یا کسب‌وکاری حوزه فناوری نانو
  • برگزاری هفته نانو (درصورتی که در بازه اعلام‌شده، هفته نانو برگزار شود)
  • شرکت در جلسات هم‌اندیشی دبیرخانه

در صورت عدم تحقق هریک از موارد فوق در زمان مجوز موقت، عضویت نهاد ترویجی ابطال خواهد شد و امکان تمدید عضویت وجود نخواهد داشت.

  ۴- سامانه الکترونیکی نهادهای ترویجی
پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، رابط نهاد ترویجی می‌تواند با مراجعه به سامانه الکترونیکی نهادهای ترویجی به آدرس اینترنتی nef.nano.ir وارد پرتال اختصاصی نهاد ترویجی شود و با مراجعه به بخش پنل نهادهای ترویجی، به تکمیل مشخصات نهاد ترویجی بپردازد. سایر بخش‌های این سامانه در راهنمای استفاده از سامانه نهادهای ترویجی توضیح داده شده است که رابطین نهادها می‌توانند با مراجعه به آن، اطلاعات تکمیلی مربوطه را مطالعه کنند.
شایان ذکر است که پس از پایان مدت مجوز نهاد، امکان ورود و استفاده از سامانه نهادهای ترویجی برای رابطین محترم وجود نخواهد داشت. رابطین در صورت علاقه‌مندی به همکاری یا معرفی رابط جدید باید نسبت به تمدید اعتبار فعالیت نهاد خود اقدام کنند.

  5- تمدید اعتبار نهاد ترویجی
پس از پایان زمان اعتبار نهاد ترویجی، رابط قدیم یا جدید نهاد باید برای تمدید اعتبار فعالیت نهاد ترویجی فرم تمدید اعتبار نهاد ترویجی را به دبیرخانه بنیاد ارسال کند.
در صورتی که رابط نهاد ترویجی قبل از اتمام زمان اعتبار نهاد به دنبال معرفی فرد جدیدی به جای خود باشد، باید مراتب را به اطلاع بنیاد آموزش فناوری نانو برساند. در این حالت بنیاد درخواست رابط را بررسی می‌کند و در صورت تایید، رمز عبور قبلی نهاد را ابطال می‌کند و رمز جدید را در اختیار فرد جدید قرار می‌دهد. فرد جدید تا پایان اعتبار اولیه نهاد (طبق آخرین فرم ثبت یا تمدید نهاد) قادر به فعالیت خواهد بود. پس از پایان زمان اعتبار نهاد، این فرد باید نسبت به تمدید اعتبار نهاد ترویجی و ارسال فرم تمدید اقدام کند.

  6- ارتباط با بنیاد آموزش فناوری نانو
در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال در خصوص نهادهای ترویجی، نحوه ثبت و تمدید آنان، فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها، روال دریافت حمایت و ... با بنیاد آموزش فناوری نانو تماس حاصل فرمایید.

  • ارتباط در ساعات اداری از طریق تلفن: 02166510132
  • ارتباط در ساعات غیراداری از طریق پیام‌رسان: ۰۹۰۲۵۵۵۵۴۷۲
  • ارتباط از طریق پیام‌رسان: Nsgadmin
7- فلوچارت شیوه‌نامه ثبت نهادترویجی


 دانلود فایل شیوه‌نامه ثبت‌نام و تمدید نهادهای ترویجی