مدرسان برتر هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

مدرسان برتر هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

از میان ۲۸ مدرس فعال در هفتمین مسابقه ملی نانو، ۵ نفر ذیل به عنوان مدرس برتر اعلام شدند: 

حسین سفردوست هوجقان (ارائه ۱.۳۳ کارگاه - تراز ۱۴.۰۹) رتبه اول
– امیرحسن مهدی‌زاده مقدم (ارائه ۵ کارگاه - تراز ۱۰.۵۷) رتبه دوم
– پوریا محمدی لنجابی (ارائه ۱ کارگاه - تراز ۴.۱۲) رتبه سوم
– اشکان ذوالریاستین (ارائه ۱.۵ کارگاه - تراز ۳.۹۶) رتبه چهارم

هومن بخشی (ارائه ۳ کارگاه - تراز ۳.۴۸) رتبه پنجم  

نتایج رتبه‌بندی مدرسان فعال در هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو و همچنین اطلاعات کارگاه‌های آموزشی این مسابقه با جزئیات بیشتر از اینجا قابل دریافت است.