نفرات برگزیده ششمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برگزیده ششمین مسابقه ملی فناوری نانو

 از میان ۴۵۴۵ داوطلب شرکت‌کننده در این رقابت علمی، ۳۱ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی اعلام شدند.

از این میان، ۱۰ داوطلب به عنوان نفرات برتر مسابقه‏، ۱۱ داوطلب به عنوان برگزیدگان مقطع کارشناسی و ۱۰ داوطلب نیز به عنوان سه نفر برتر رشته‌هایی که بیش از ۵۰ نفر از داوطلبان آن در جلسه آزمون حضور داشته‌اند و حداقل ۶۰ درصد امتیاز نفر اول آزمون را کسب نموده‌اند‏، معرفی شدند.  

۳۱ برگزیده ششمین مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع تحصیلی عبارتند از: ۱۵ نفر دکتری تخصصی، ۵ نفر کارشناسی‌ارشد، ۱۰ نفر کارشناسی و ۱ نفر دانش‌آموز.

همچنین به تفکیک رشته تحصیلی این برگزیدگان عبارتند از: ۷ نفر نانوشیمی، ۵ نفر مهندسی فناوری نانو، ۵ نفر مهندسی مواد، ۳ نفر شیمی، ۳ نفر مهندسی شیمی، ۲ نفر فیزیک، ۲ نفر پزشکی، ۱ نفر مهندسی مکانیک، ۱ نفر مدیریت، ۱ نفر مهندسی بارزسی فنی و ۱ نفر دانش‌آموز پایه نهم بوده است.

*** لیست برگزیدگان ششمین مسابقه ملی فناوری نانو از اینجا قابل دریافت است.