نفرات برگزیده هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برگزیده هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

 از میان ۱۶۸۳ داوطلب حاضر در این رقابت علمی، ۲۸ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی اعلام شدند.

از این میان، ۱۰ داوطلب به عنوان نفرات برتر کل مسابقه‏، ۱۰ داوطلب به عنوان برگزیدگان مقطع کارشناسی و ۸ داوطلب نیز به عنوان سه نفر برتر رشته‌هایی که بیش از ۵۰ نفر از داوطلبان آن در جلسه آزمون حضور داشته‌اند و حداقل ۶۰ درصد امتیاز نفر اول آزمون را کسب نموده‌اند‏، معرفی شدند.
۲۸ برگزیده هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع تحصیلی عبارتند از: ۱۲ نفر دکتری تخصصی، ۳ نفر دکتری عمومی، ۲ نفر کارشناسی ارشد، ۱۱ نفر کارشناسی.
همچنین به تفکیک رشته تحصیلی این برگزیدگان عبارتند از: ۸ نفر مهندسی مواد، ۴ نفر شیمی، ۳ نفر مهندسی فناوری نانو، ۳ نفر مهندسی شیمی، ۳ نفر نانوشیمی، ۲ نفر پزشکی، ۱ نفر داروسازی، ۱ نفر مهندسی مکانیک، ۱ نفر مهندسی پزشکی، ۱ نفر فیزیک و ۱ نفر علوم تربیتی بوده است.

*** لیست برگزیدگان هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو از اینجا قابل دریافت است.