نفرات برگزیده دومین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برگزیده دومین مسابقه ملی فناوری نانو
 از میان بیش از ۳۵۰۰ شرکت‌کننده ‏در مسابقه ملی فناوری نانو، ۲۰ نفر بعنوان برگزیدگان نهایی معرفی شدند.‏

‏در دومین مسابقه ملی فناوری نانو از مجموع ۳۷۴۹ داوطلب، ۶ درصد داوطلبین از مقطع دکترا، ۳۰ درصد کارشناسی ارشد و ۶۳ درصد کارشناسی و مقاطع پایین‌تر بودند. از این میان، ۱۰ نفر بعنوان نفرات برتر مسابقه و ۱۰ نفر بعنوان برگزیدگان مقطع ‏کارشناسی معرفی شدند.

اسامی برگزیدگان دومین مسابقه ملی فناوری نانو:

برگزیدگان کشوری

نام و نام خانوادگی مقطع رشته

مرکز ثبت نام

رتبه ‏در ‏کشور ت راز کل
حسن ملکی ‎دکتری‎ ‎تخصصی(Ph.D) فناوری ‏نانو ثبت نام انفرادی ‎۱‎ ۶۱۹۵
امید علی زاده کارشناسی ارشد فناوری ‏نانو بسیج دانشجویی استان فارس ‎۲‎ ‎۶۱۲۸
قادر حسین زاده ‎دکتری‎ ‎تخصصی(Ph.D) فناوری ‏نانو مرکز نانو فناوری شهید چمران ‎‎۳‎ ‎۵۹۶۰
بیژن سرخوش کارشناسی ارشد فناوری ‏نانو ثبت نام انفرادی ۴ ‎۵۷۵۸
امیر دارستانی فراهانی کارشناسی ارشد فناوری ‏نانو

انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز

۴‎ ۵۷۵۸
محسن سروری کارشناسی ارشد شیمی انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز ۶ ۵۷۲۴
عباس رستمی کارشناسی ارشد فناوری ‏نانو انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز ‎۷ ‎۵۶۹۰
سید محمد امینی کارشناسی ارشد فناوری ‏نانو انجمن علوم و فناوری های نوین پزشکی ۸ ۵۵۵۶
آرش معروف کارشناسی ارشد فناوری ‏نانو انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس ‎۸‎ ‎۵۵۵۶
امید امیری کارشناسی ارشد فناوری ‏نانو ثبت نام انفرادی ۱۰‎ ۵۵۲۲


 

برگزیدگان مقطع کارشناسی 

نام و نام خانوادگی

مقطع

رشته

مرکز ثبت نام

رتبه ‏در ‏کشور

رتبه در مقطع کارشناسی

تراز کل

میثم هادیان

کارشناسی

شیمی

هسته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان

۱۸

۱

۵۰۵۱

 مجید نوبخت کارشناسی شیمی مرکز نانو فناوری شهید چمران ۳۰ ‎۲ ۴۶۴۶
قادر بابائی کارشناسی شیمی ثبت نام انفرادی ۳۹ ۳ ۴۴۴۴
راضیه تاجری کارشناسی مهندسی ‏مواد انجمن علمی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ‎‎ ‎۶۰‎ ۴‎ ۳۹۷۳
 مهران واقعیان کارشناسی فیزیک ثبت نام انفرادی ۶۰ ۴‎ ۳۹۷۳
سهیلا صابری علی ‏آبادی  کارشناسی فیزیک واحد آموزش و مطالعات تکنولوژی شرکت آتناتک ‎۶۰‎ ‎۴ ۳۹۷۳
فاطمه کیانی کارشناسی مهندسی ‏مواد گروه فناوری نانو دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی ‏اصفهان ۹۲ ۷‎ ۳۶۰۳
علی شهروزیان فر کارشناسی مهندسی ‏مواد ثبت نام انفرادی ۹۲ ۷ ۳۶۰۳
هومن بخشی کارشناسی شیمی بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند ‎۹۷ ۹‎ ‎۳۵۰۲
سعید معینی کارشناسی مهندسی ‏مواد انجمن علمی دانشجویی نانو شریف ۱۰۳ ۱۰ ‎۳۴۳۴‎