نفرات برگزیده پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برگزیده پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو

 از میان ۶۳۲۰ داوطلب شرکت‌کننده در این رقابت علمی، ۳۵ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی اعلام شدند.

از این میان، ۱۰ داوطلب به عنوان نفرات برتر مسابقه‏، ۱۰ داوطلب به عنوان برگزیدگان مقطع کارشناسی و ۱۵ داوطلب نیز به عنوان سه نفر برتر رشته‌هایی که بیش از ۵۰ نفر از داوطلبان آن در جلسه آزمون حضور داشته‌اند و حداقل ۶۰ درصد امتیاز نفر اول آزمون را کسب نموده‌اند‏، معرفی شدند.  

۳۵ برگزیده پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع تحصیلی عبارتند از: ۱۶ نفر دکتری تخصصی، ۹ نفر کارشناسی ارشد، ۱۰ نفر کارشناسی.
همچنین به تفکیک رشته تحصیلی این برگزیدگان عبارتند از: ۷ نفر نانوشیمی، ۶ نفر مهندسی شیمی، ۶ نفر شیمی، ۵ نفر مهندسی مواد، ۴ نفر مهندسی فناوری نانو، ۳ نفر مدیریت، ۲ نفر فیزیک، ۱ نفر نانو فناوری پزشکی و ۱ نفر مهندسی ایمنی.

***  اسامی برگزیدگان از اینجا قابل مشاهده است.