نفرات برتر دوره اول

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برتر دوره اول

  برگزیدگان مرحله اول

فهرست نهایی راه یافتگان به مرحله دوم مسابقه تجهیزات در تاریخ 90/03/17 اعلام گردید. بر اساس آن 24 نفر از رتبه‌های برتر آزمون تئوری تجهیزات شناسایی در فناوری نانو برای ورود به مرحله دوم مسابقه انتخاب شدند. به دلیل حضور گسترده داوطلبان از مقاطع کارشناسی و پایین‌تر، علاوه بر 20 نفر اول مسابقه، چهار نفر اول گروه کارشناسی و پایین‌تر نیز برای ورود به مرحله دوم انتخاب شدند.

از بین چهار نفر اعلام شده از گروه کارشناسی و پایین‌تر، یک دانش‌آموز سال سوم مقطع دبیرستان از شهر یزد حضور داشته است که در زیرمجموعه تجهیزات میکروسکوپ پروبی رتبه 17 آزمون را نیز کسب کرده است.

اسامی برگزیدگان نهایی آزمون مرحله اول تجهیزات شناسایی در فناوری نانو در جدول زیر آورده شده است:

ردیف نام نام خانوادگی مقطع رشته
1 قادر حسین زاده کارشناسی ارشد فناوری نانو
2 اسماعیل میرزائی کارشناسی ارشد فناوری نانو
3 علی احمدی دکتری تخصصی (PhD) مهندسی مواد
4 آرش معروف کارشناسی ارشد فناوری نانو
5 محسن افسری ولایتی کارشناسی ارشد فناوری نانو
6 عباس رستمی کارشناسی ارشد فناوری نانو
7 محمود صمدپور دکتری تخصصی (PhD) فناوری نانو
8 رضا رسولی دکتری تخصصی (PhD) فیزیک
9 محمد رضا لقمان استرکی دکتری تخصصی (PhD) فناوری نانو
10 زینب فرشته دکتری تخصصی (PhD) مهندسی مواد
11 علی ماجدی کارشناسی ارشد فناوری نانو
12 سجاد محمدپور قمصر کارشناسی ارشد فیزیک
13 شهاب ترکیان کارشناسی ارشد مهندسی مواد
14 میرسعید سید دراجی دکتری تخصصی (PhD) شیمی
15 مهرانگیز بهرامی کارشناسی ارشد شیمی
16 فاطمه احمدپور کارشناسی ارشد فناوری نانو
17 مهران واقعیان کارشناسی فیزیک
18 جواد مرادقلی دکتری تخصصی (PhD) فناوری نانو
19 ایرج احدزاده دکتری تخصصی (PhD) شیمی
20 مرضیه اکبری کلرتانی کارشناسی ارشد شیمی
21 مهدی خسروی کوشا کارشناسی مهندسی شیمی
22 ثنا السادات پور طباطبایی سوم دبیرستان تجربی
23 راضیه تاجری کارشناسی مهندسی مواد
24 فخرالدین فاضلی کجور کارشناسی مهندسی مواد

برگزیدگان نهایی

مبنای امتیازدهی به شرکت کنندگان مسابقه تجهیزات در مرحله دوم به شرح زیر بود:

*  نتیجه آزمون مرحله اول: 55%
حضور کمی و کیفی در دوره آموزشی مرحله دوم: 10%
* آزمون کتبی پایان دوره: 15%
* آزمون عملی: 20%

پس از برگزاری دوره آموزشی از شرکت کنندگان خواسته شد تا گزارش کاری از این دوره نوشته و ظرف مدت سه روز از پایان دوره ارسال نمایند. این گزارش بخشی از امتیاز حضور کمی و کیفی در دوره آموزشی را به خود اختصاص داده است.

با جمع بندی امتیازات کسب شده در مرحله اول و دوم مسابقه نانو رتبه نهایی داوطلبان به قرار زیر است:

 

نام و نام خانوادگی امتیاز کل رتبه کل
اسماعیل میرزائی 6919 1
قادر حسین زاده 6852 2
آرش معروف 6788 3
علی احمدی 6650 4
محسن افسری ولایتی 6646 5
مهران واقعیان 6469 6
محمود صمدپور 6462 7
رضا رسولی 6447 8
عباس رستمی 6358 9
فاطمه احمدپور 6288 10
شهاب ترکیان 6256 11
محمدرضا لقمان استرکی 6158 12
میرسعید سید دراجی 6126 13
زینب فرشته 6022 14
ایرج احد زاده 6017 15
علی ماجدی 5918 16
مرضیه اکبری کلرتانی 5860 17
سجاد محمدپور قمصر 5748 18
جواد مرادقلی 5692 19
فخرالدین فاضلی کجور 5527 20
راضیه تاجری 5475 21
ثنا السادات پور طباطبایی 5402 22
مهدی خسروی کوشا 5231 23