نفرات برتر دوره دهم

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برتر دوره دهم
مسابقه ملی فناوری نانو، بزرگ‌ترین رقابت دانشجویی در موضوع علم و فناوری نانو است که هر ساله توسط بنیاد آموزش فناوری ناتو و با حضور هزاران نفر از متخصصان و علاقه‌مندان فناوری نانو برگزار می‌شود.

دهمین مسابقه ملی فناوری نانو، تابستان 1400 با 4656 داوطلب و طی دو مرحله برگزار شد.
مرحله اول به صورت آنلاین، در روزهای نهم، دهم و یازدهم مرداد ماه، از طریق سایت آموزش فناوری نانو برگزار شد. 2010 نفر در این مرحله به رقابت پرداختند و از این میان 309 نفر به مرحله دوم راه پیدا کردند.
مرحله دوم دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در تاریخ 12 شهریور ماه از ساعت 10:30 الی 12:00 در 21 حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.
نتایج نهایی مرحله دوم دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در تاریخ 10 مهر ماه منتشر شد و 10 نفر برگزیده کشوری و 10 نفر برتر کارشناسی دهمین مسابقه ملی فناوری نانو مشخص شدند.


نفرات برگزیده دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در بخش کشوری عبارتند از:
رتبه
فرد

 
رشته مقطع تحصیلی دانشگاه مدال جایزه نقدی امتیاز و جایزه نقدی بنیاد ملی نخبگان اعتبار شبکه آزمایشگاهی
اول
سحر فدایی
مهندسی مواد کارشناسی بین‌المللی امام خمینی (ره) طلا ۵۰ میلیون ریال 50 درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
15 میلیون ریال
30 میلیون ریال
دوم

حسین صالحی شادکامی
پزشکی کارشناسی علوم پزشکی تهران طلا ۳0 میلیون ریال 50 درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
10 میلیون ریال
20 میلیون ریال
سوم

رسول مهدی پور
مهندسی شیمی کارشناسی صنعتی شریف طلا ۲0 میلیون ریال 50 درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
7 میلیون ریال
20 میلیون ریال
چهارم
هادی غیبعلی زاده
مهندسی شیمی - بایوتکنولوژی کارشناسی ارشد علم و صنعت نقره 10 میلیون ریال 20 درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
4 میلیون ریال
10 میلیون ریال
پنجم
میرعلیرضا فغانی تولون
مهندسی مواد کارشناسی تهران نقره 10 میلیون ریال 20 درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
4 میلیون ریال
10 میلیون ریال
ششم
محمد جواد علی زاده
مهندسی نفت کارشناسی صنعت نفت نقره 8 میلیون ریال 20 درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
4 میلیون ریال
10 میلیون ریال
هفتم
محمد محبی
مهندسی مواد کارشناسی آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات برنز 8 میلیون ریال 20 درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
4 میلیون ریال
5 میلیون ریال
هشتم
مهدیه شکوری
فوتونیک دکتری تخصصی تبریز برنز 8 میلیون ریال 20 درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
4 میلیون ریال
5 میلیون ریال
نهم
علی رجبی
مهندسی مکانیک کارشناسی تهران برنز 8 میلیون ریال 20 درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
4 میلیون ریال
5 میلیون ریال
دهم
مهدی محمدپور کارگر
نانو الکترو مکانیک کارشناسی ارشد تهران برنز 8 میلیون ریال 20 درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد
4 میلیون ریال
5 میلیون ریال
نفرات برگزیده دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در بخش کارشناسی عبارتند از:
رتبه
نام و نام خانوادگی

 
رشته دانشگاه مدال جایزه نقدی اعتبار شبکه آزمایشگاهی

اول

محمد صالح محمودی
مهندسی مواد تهران طلا ۳0 میلیون ریال 20 میلیون ریال
دوم
امید حسین زاده
شیمی محض صنعتی شریف طلا ۲0 میلیون ریال 10 میلیون ریال
سوم
فاطمه عتیقی
مهندسی شیمی آزاد اسلامی واحد ماهشهر طلا 15 میلیون ریال 10 میلیون ریال
چهارم
رضا قلی زاده
مهندسی شیمی صنعت نفت نقره 10 میلیون ریال 8 میلیون ریال
پنجم
علی چگنی
مهندسی نفت صنعت نفت نقره 10 میلیون ریال 8 میلیون ریال
ششم