نهادهای ترویجی برگزیده در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نهادهای ترویجی برگزیده در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

در راستای تقدیر از فعالیت‌های یک‌ساله فعالان ترویج دانشگاهی فناوری نانو، آثار برگزیده نهادهای ترویجی دانشگاهی در آیین‌نامه‌ آثار رسانه‌ای (رسانه اجتماعی، نشریات، وب‌سایت و کلیپ)، آیین‌نامه تجارب نو، نهادهای فعال در ایام کرونا (نهادهایی که در بازه شیوع کرونا در سال تحصیلی 99-98 از طریق بسترهای آنلاین فعالیت‌ داشته‌اند)، طی مراسم اختتامیه فعالیت‌های ترویجی مروجان دانشگاهی فناوری نانو معرفی شدند؛ با توجه به شرایط کنونی کشور و شیوع ویروس کرونا، مراسم اختتامیه به‌صورت مجازی و از طریق بستر آپارات برگزار شد.

اسامی برگزیدگان مورد تقدیر در مراسم اختتامیه فعالیت‌های ترویجی مروجان دانشگاهی فناوری نانو به شرح زیر است:

برگزیدگان جشنواره آثار رسانه‌ای دانشجویی
نام نهاد رابط نهاد عنوان بخش عنوان طرح رتبه جوایز
انجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده صنعت نفت آبادان محمدصادق زمان شبکه اجتماعی گروه تخصصی مهندسین شیمی نفت مواد ایمنی و مکانیک 1 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 20 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق مریم سادات شیل سر شبکه اجتماعی کانال آموزش مجازی نانو و کیمیا 2 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 15 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز اراک میلاد کریمی انجیرکی شبکه اجتماعی کانال نانوناب 3 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز محمد نوری قراملکی کلیپ و انیمیشن مقدمه‌ای بر فناوری نانو 1 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 20 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عطیه سادات میرعباسی کلیپ و انیمیشن مسابقه ملی نانو 2 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 15 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی مهندسی پلیمر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا امیرحسین الماسی کلیپ و انیمیشن ماسک نانویی 3 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان عاطفه نوع‌خواه کلیپ و انیمیشن فناوری نانو برای ایران مقتدر 3 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور ایلام کوثر ملک‌پور نشریات دانشجویی نانوس 1 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 20 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین علی جلالی ویرثق نشریات دانشجویی دنیای نانو 2 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 15 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه صنعتی همدان آرین آریان مهر نشریات دانشجویی نلس 3 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بابل حانیه شفیعی وب سایت وبلاگ نانو تکنولوژی 1 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 20 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز اراک میلاد کریمی انجیرکی وب سایت وبلاگ نانوناب 2

تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 15 میلیون ریال جایزه نقدی

برگزیدگان تجارب نو
نام نهاد رابط نهاد عنوان طرح رتبه جوایز
انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بناب سید علیرضا رسولی مدرسه پاییزی علوم و فناوری نانو 1 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 15 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز محمد نوری قراملکی نانو کیو 2 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 12 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین علی جلالی ویرثق مسابقه رنگ‌آمیزی تصاویر میکروسکوپی نانویی 3 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 12 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی مهندسی پلیمر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا امیرحسین الماسی نانوپادکست 4 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق مریم سادات شیل سر مسابقه در خانه بمانیم با محوریت عکس نانویی 4 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه صنعتی همدان آرین آریان مهر مسابقه نانو پِن 5 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان حسام عسکری مقدم مسابقه آشنایی با دنیای نانو 5 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بابل حانیه شفیعی مسابقه خلاصه نویسی 5 تندیس شبکه نهادها و لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی

نهادهای فعال در ایام کرونا
نام نهاد رابط نهاد جوایز
انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بناب سید علیرضا رسولی 10 میلیون ریال جایزه نقدی
شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر زهرا خیاط سرکار 10 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن علمی کیمیا دانشگاه صنعتی شریف روح اله صالحی 10 میلیون ریال جایزه نقدی
انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان زهرا گرشاسبی 10 میلیون ریال جایزه نقدی