نهادهای ترویجی برگزیده در سال تحصیلی 99-1400

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نهادهای ترویجی برگزیده در سال تحصیلی 99-1400
 
جشنواره دانشجویی بنیاد آموزش فناوری نانو با تقدیر از برگزیدگان نهادهای ترویجی و حضور جمعی از مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، صندوق نوآوری و شکوفای ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دانشگاه پیام نور، و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، در تاریخ 20 آذر ماه 1400 در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

در بخش نهادهای ترویجی، از نهادهای برگزیده در بخش جشنواره آثار رسانه‌ای دانشجویی و تجارب نو، نهادهای برتر سال 1400 و نهادهای برتر مسابقه ملی فناوری نانو با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، جناب آقای دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت، مدیر گروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، جناب آقای دکتر حیدر جهانبخش، سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور، جناب آقای مهندس مجتبی نسب، دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، سرکار خانم دکتر ریحانه خورشیدی، رییس گروه استاندارد و ارزیابی محصولات نانو و جناب آقای دکتر حسین زارع، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور، تقدیر به عمل آمد.
 

آثار برگزیده نهادهای ترویجی در جشنواره آثار رسانه‌ای دانشجویی بنیاد آموزش فناوری نانو در سال تحصیلی 1400-1399 عبارتند از:
 
بخش تقدیر
رتبه

 
عنوان اثر نهاد ترویجی رابط نهاد جوایز
نشریات دانشجویی اول جهان نانو انجمن علمی نانو دانشگاه تبریز امید ارباب زاده لوح تقدیر و 25 میلیون ریال جایزه نقدی
دوم نانوس انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور ایلام کوثر ملک پور لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
دوم فناوری ناب انجمن علمی- دانشجویی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس مرضیه موسی پور لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
سوم جوانه انجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ملیکا حسن‌پور لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
سوم میلیاردیم علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز تورج حضرتی لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
انیمیشن، کلیپ و پادکست اول نانوکاتالیست و کاربردها نهاد فناوری نانو دانشگاه صنعت نفت محمدصادق زمان لوح تقدیر و 25 میلیون ریال جایزه نقدی
دوم نانوتکنولوژی انجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ملیکا حسن‌پور لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
سوم نانوالیاف انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور ایلام کوثر ملک پور لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
وب‌سایت و وبلاگ اول نانو و کیمیا انجمن شیمی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران شرق سیده مریم سادات شیل سر لوح تقدیر و 25 میلیون ریال جایزه نقدی
دوم نانوتکنولوژی نهاد دانشگاه پیام‌نور مرکز بابل حانیه شفیعی لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
سوم نانوناب انجمن علمی نانوفناوری پیام نور اراک میلاد کریمی لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
رسانه‌های اجتماعی اول کانال PNIC_NANO نهاد فناوری نانو دانشگاه صنعت نفت محمدصادق زمان لوح تقدیر و 25 میلیون ریال جایزه نقدی
دوم کانال 10 آنگستروم انجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ملیکا حسن‌پور لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
سوم کانال آپارات نانوکیمیا انجمن شیمی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران شرق سیده مریم سادات شیل سر لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
سوم گروه کیمیاپژوه آفاق کویر شرکت تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری کیمیاپژوه آفاق کویر زهرا خیاط سرکار لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
سوم کانال آپارات نانوتکنولوژی نهاد دانشگاه پیام‌نور مرکز بابل حانیه شفیعی لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
تجارب نو اول مسابقه کرونانو انجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ملیکا حسن‌پور لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
دوم مسابقه ایده شو انجمن شیمی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران شرق سیده مریم سادات شیل سر لوح تقدیر و 17 میلیون ریال جایزه نقدی
سوم مسابقه سخنرانی علمی/ترویجی انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام‌نور ایلام کوثر ملک پور لوح تقدیر و 17 میلیون ریال جایزه نقدی
چهارم مسابقه ارائه ناب انجمن علمی نانوفناوری پیام‌نور اراک میلاد کریمی لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
پنجم طرح عکس و مکث نهاد دانشگاه پیام‌نور مرکز بابل حانیه شفیعی لوح تقدیر و 15 میلیون ریال جایزه نقدی
 
طبق آیین‌نامه‌های بنیاد آموزش فناوری نانو، سه نهاد ترویجی که مجموعاً بیشترین امتیاز را در شاخص‌های: تعداد رویدادهای آموزشی برگزار شده، تعداد افراد آموزش‌دیده، تعداد آثار ارسالی برای دبیرخانه نهادها، و تعداد آثار برگزیده، کسب کرده باشند، به عنوان نهادهای برتر در هر سال تحصیلی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
 

 نهادهای ترویجی برتر بنیاد آموزش فناوری نانو در سال تحصیلی 1400-1399 عبارتند از:
 

رتبه

 
نهاد ترویجی رابط نهاد جوایز
اول انجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ملیکا حسن‌پور لوح تقدیر و تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو
دوم انجمن علمی نانوفناوری پیام‌نور اراک میلاد کریمی لوح تقدیر و تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو
سوم نهاد فناوری نانو دانشگاه صنعت نفت محمد صادق زمان لوح تقدیر و تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو