شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

 شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو

توسعه فزاینده فناوری نانو در ایران به عنوان یک فناوری راهبردی موجب گشایش فرصت‌های نوینی در علوم مختلف گردیده است. پژوهش‌ها و تحقیقات دانشگاهی و صنعتی نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا می‌کنند. با توجه به نیاز کشور به اقتصاد دانش‌بنیان، ظرفیت جامعه دانشگاهی به حدی است که در صورت آشنایی با ظرفیت‌های فناوری نانو و امکانات موجود، می‌توانند در پیش‌برد چشم اندازهای ترسیمی نقش خود را ایفا نمایند.
استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و نهادهای علمی دانشجویی به عنوان نهادهای ترویجی فناوری نانو در اجتماعات دانشجویی یکی از سیاست‌های اصلی بنیاد آموزش فناوری نانو بوده است. با توجه به قدرت تاثیرگذاری این نهاد‌ها، آگاه‌سازی و تشویق نمایندگان آن‌ها، آشنایی دانشجویان دانشگاه متبوع با فناوری نانو و شکوفایی ظرفیت‌های این فناوری نوپدید را در پی خواهد داشت.

شبکه نهادهای ترویجی نانو شامل: گروه‌های دانشجویی، شرکت‌های آموزشی و همچنین سایر موسسات، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که به‌دنبال آموزش و ترویج فناوری نانو در سطح دانشجویان، محققان و عموم مردم هستند. این نهادها می توانند در صورت عمل به مفاد آﻳﻴن‌نامه‌های تعریف شده در ستاد نانو از حمایت‌های مالی و معنوی بهره‌مند شوند. نهادها باید برای برقراری ارتباط و دریافت هرگونه حمایت تشویقی و شرکت در برنامه‌های ستاد نانو، شخصی را به عنوان رابط نهاد به ستاد نانو معرفی کنند. ارتباط بین ستاد نانو و نهاد ترویجی و پیگیری تمامی فعالیت‌های نهاد ترویجی از طریق رابط نهاد انجام می‌شود. مدیریت فضای نهادهای ترویجی توسط بنیاد آموزش فناوری نانو، زیر مجموعه ستاد نانو و متصدی ترویج و آموزش دانشجویی ستاد نانو انجام می‌شود.
در راستای حمایت از شبکه نهادهای ترویجی، آیین‌نامه‌های رقابتی و حمایتی در نظر گرفته شد که در ادامه به بررسی این آیین‌نامه‌ها پرداخته می‌شود.


1- حمایت از فعالیت‌های ترویجی
1_1  حمایت از رویدادهای آموزشی-  ترویجی - کسب و کاری فناوری نانو
در راستای توسعه فعالیت‌های ترویجی برای دانشجویان، دانش‌آموختگان و محققان علاقه‌مند، از رویدادهای آموزشی، ترویجی و کسب و کاری مرتبط با فناوری نانو حمایت به عمل آمد. این رویدادها به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
-        رویدادهای آموزش فناوری نانو
این رویدادها به دنبال آشناسازی مخاطبان با فناوری نانو و مبانی علمی آن و افزایش آمادگی شرکت‌کنندگان مسابقه ملی فناوری نانو هستند. این رویدادها هم به صورت حضوری هم به صورت غیرحضوری (آنلاین) قابل‌ برگزاری است.
-        رویدادهای ترویج کاربردهای فناوری نانو
با هدف آموزش تخصصی‌تر در حوزه خاص، این رویدادها برنامه‌ریزی شد.
-        رویدادهای کسب و کاری و کارآفرینی نانو
کارآفرینی یکی از راه‌های توسعه و پیشرفت در دنیای کنونی و از مهم‌ترین منابع نوآوری و اشتغال‌زایی در عصر جدید به شمار می‌رود. فناوری نانو پتانسیل کاربردی زیادی در بخش‌های مختلف دارد که می‌تواند بستری برای کارآفرینی متخصصان و فارغ التحصیلان در این زمینه باشد. از این رو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از این نوع رویدادها با هدف ترویج گفتمان توسعه فناوری حمایت به عمل ‌آورد. این رویدادها هم به صورت حضوری هم به صورت غیرحضوری (آنلاین) قابل‌‌برگزاری است.


2_ جشنواره آثار رسانه‌ای دانشجویی
در راستای حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ای دانشجویی در حوزه علوم و فناوری نانو، کارگروه ترویج و آموزش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد هر ساله طی فراخوانی طرح‌های منتخب و برتر دانشجویی را شناسایی و جوایزی را به آنان اعطا کند.
محورهای این فراخوان شامل موارد زیر است:
-        نشریات دانشجویی علمی- آموزشی- ترویجی
-        انیمیشن، کلیپ یا پادکست علمی-آموزشی- ترویجی
-        وب‌سایت یا وبلاگ علمی- آموزشی- ترویجی
-        رسانه‌های اجتماعی در قالب گروه یا کانال


3_ حمایت از مسابقات دانشجویی ترویج فناوری نانو
با توجه به اهمیت و تاثیر مسابقات و رویدادهای علمی در شناساندن و ترویج علوم، بنیاد آموزش فناوری نانو در راستای اهداف ترویجی و آموزشی نانو از مسابقات دانشجویی که توسط نهادهای ترویجی در حوزه ترویج و آموزش نانو برگزار شده حمایت مادی و معنوی به عمل آورده است.

4_ ارزیابی نهاد ترویجی برتر
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از فعاليت‌های ترویجي و آموزشي فناوری نانو، نهادهای ترویجي که در برگزاری آیین‌نامه‌های حمایت از رویدادها، جشنواره آثار رسانه‌ای دانشجویی و حمایت از مسابقات دانشجویی مشارکت و فعالیت داشته باشند را مورد ارزیابی قرار داده و از سه نهاد برتری که بیشترین امتیاز را کسب می‌کنند تقدیر به عمل می‌آورد.